Lån & Leje

Trailer, Ladcykel, Fælleshus

Trailer

Ejendommen har en trailer, som man som beboer har mulighed for at låne. Det er ejendomskontoret som står for udlån. De modtager bookingen og kontakter dig.

Ladcykel

Foreningen råder nu over to Christianiacykler som foreningens beboere kan låne. For at låne en af cyklerne skal man sende en bookinganmodning til ejendomskontoret, ved nedenstående formular og ejendomskonteret vil derefter kontakte dig såfremt den ønskede cykel er ledig den dag. Nøglen til cyklen skal hentes på ejendomskontoret i dettes åbningstid.

Der gøres opmærksom på at hver cykel lånes uafhængigt af hinanden og at de har hver deres bookingskema. Cyklerne kaldes og er markeret 1 og 2. Hver venligt opmærksom på at du tager den rigtige cykel.

Fælleshus

FÆLLESHUSET KAN LEJES UNDER FØLGENDE BETINGELSER


Det er igen muligt at booke Fælleshuset til afholdelse af private arrangementer. Dog under særlige regler grundet corona-restriktionerne. Det koster 600 kr. at leje fælleshuset én dag og 1500 kr. at leje fælleshuset en hel weekend (fredag morgen – mandag morgen). Depositum 2000 kr.LÆS DERFOR FØLGENDE GRUNDIGT INDEN DU BOOKER:
Fælleshuset følger til enhver tid de gældende love og restriktioner, som er udstedt af myndighederne. Det betyder i praksis, at det indendørs forsamlingsforbud gælder ved leje af Fælleshuset. Det er derfor kun tilladt at afholde private arrangementer i Fælleshuset med det antal personer, som det indendørs forsamlingsforbud tillader.

VIGTIGT: Brydes dette lovkrav, kan der til enhver tid tilkaldes politi og udstedes bøder ved brud på forsamlingsforbuddet. Det er derfor DIT juridiske ansvar som lejer/arrangør af arrangementet at overholde lovgivningen, og eventuelle bøder gives til dig som lejer/arrangør (op til 10.000 kroner i bøde) og dine gæster (op til 2.500 kroner i bøde pr. person) ved brud af forsamlingsforbuddet. 

Pr. 21 Maj 2021 er det indendørs forsamlingsforbud sat til 50 personer. Pr. 11. juni hæves det indendørs forsamlingsforbud til 100 personer.  Pr. 1 august afskaffes det indendørs forsamlingsforbud helt og der kan igen være 150 personer til stede i fælleshuset.


Hvis det indendørs forsamlingsforbud hæves eller sænkes, vil det efterfølgende også blive gældende ved leje af Fælleshuset.

LUKKETID:


Alle arrangementer skal være afsluttede senest klokken 01.00 i weekender og 23.00 i hverdage (Dine gæster skal ikke bare have forladt fælleshuset, men også andelsforeningens gård på dette tidspunkt.)

OBS: For at undgå unødvendige støjgener i andelsforeningens gård, er det strengt nødvendigt, at ALLE vinduer og døre forblive LUKKEDE når der spilles musik.

Det er dit ansvar som lejer, at sørge for at dine gæster overholder denne regel.

DIN FEST - DINE REGLER: Udover ovenstående regler og lovkrav, er det til enhver tid dig som lejer, der beslutter under hvilke forhold du vil afholde dit arrangement i Fælleshuset. Coronapas, arealkrav, afstand osv. er altså alene din beslutning som lejer af Fælleshuset, da der ikke findes nogle lovkrav herom på nuværende tidspunkt. Skulle dette ændre sig, vil Fælleshuset følge lovkravene fremadrettet.

Ønsker du at læse om Sundsmyndighedernes anbefalinger om afholdelse af sociale arrangementer, kan de læses her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Arrangementer/Gode_Raad_Fejringer-og-private-arrangementer_090920.ashx?la=da&hash=9E018EDE5C1CD7E8013A81451C5F4A06AADF9F57

OBS! Har du spørgsmål? Så skal du kontakte: faelleshuset@skoleholdergaarden.dk

Booking af Fælleshuset
Først kan du kigge i kalenderen om Fælleshuset er ledig i den periode du gerne vil leje det. Hvis det er ledigt, kan du booke det på to måder.

  • Du kan udfylde formularen her på siden for at sende en forespørgsel på booking. Det er kun en forespørgsel indtil du har modtaget en bekræftelse på mail fra fælleshusudvalget.
  • Du kan sende en mail til fælleshusudvalget: faelleshuset@skoleholdergaarden.dk

Betaling
Fra august 2021 er Fælleshuset åbent onsdage i ulige uger mellem klokken 18.00-19.00. Det er dit eget ansvar, at sikre dig, at du møder op i åbningstiden senest 2 uger efter din booking af Fælleshuset og får betalt leje og depositum. Ellers risikerer din booking at blive slettet. Er du forhindret i at komme, kan du få en ven/veninde til at komme og betale for dig med en fuldmagt. Vi tager kontanter og Dankort, men ikke Mobilepay. Vær opmærksom på, at det kort som betalingen af depositum foretages på, også er det kort som depositum vil blive tilbageført til. 

Pris
Fælleshuset:

  • Et døgn: Kr. 600,-
  • Weekend: Kr. 1500,-

Depositum
2000 kr. betales sammen med lejen.

Depositummet kan enten betales kontant eller med dankort. Vi har kun mulighed for at tilbagebetale depositum på samme måde, som det er betalt. Er der betalt med kort bliver pengene tilbagebetalt på samme kort (Vi har ikke mulighed for andet).

Lejeperiode

  • Et døgn: Kl. 10.00 – kl. 10.00
  • Weekend: Fredag kl. 10.00 – mandag kl. 10.00

Indgang til gården for gæster
Fælleshuset: Ved Skoleholervej 35 er der en knap på dørtelefonen med teksten (Fælleshuset). Her kan gæsterne ringe på og du kan lukke dem ind fra en dørtelefon i fælleshuset. Husk at tage hensyn til beboerene i nummer 35 – opgangen er til hurtig gennemgang for gæster, ikke til ophold!

Degnekælderen: Når du afholder arrangmenter i Degnekælderen, må du selv sørge for at lukke dine gæster ind – enten igennem din egen opgang eller gennem en af portene ved siden af Degnekælderen.

Udstyr til rådighed
Du kan se hvad der er til rådighed her.

Nøgler
I Fælleshuset er der nøgler til følgende:

  • Toilet i gården overfor fælleshuset.
  • Nøgle til at komme ind og ud af opgangen ved Skoleholdervej 35.
  • Nøglebrik så du kan køre ind i gården og læsse af/på.

Hvis noget går i stykker
Hvis service eller lign. går i stykker, skal du efterlade det på køkkenbordet når lejemålet er slut og notere det på inventarlisten. Beløbet fratrækkes depositummet.

Rengøring
Det er absolut nødvendigt, at Fælleshuset bliver gjort meget grundigt rent efter dit arrangement. Til din lejekontrakt medfølger en rengøringsvejledning. 

Alle overflader skal sprittes af efter ende leje.

Det er til enhver tid Fælleshusudvlaget, der vurderer om lokalerne er afleveret i en pæn og rengjort tilstand. Overholder du ikke reglerne om rengøring, kan dette medføre, at dit depositum ikke bliver betalt tilbage. 

Hvis du modtager Fælleshuset og der ikke er ordentlig rengjort, eller inventar er ødelagt, dokumenter venligst dette straks via foto-bevis og kontakt Fælleshuset hurtigst muligt, så vi ved at det er sket før din leje er trådt i kraft. 

Hvor skal jeg aflevere nøglen?
Du skal smide nøglen i postkassen udenfor Fælleshuset når din leje er færdig.

Hvordan får jeg depositummet tilbage?
Du møder op en onsdag i ulige uger mellem klokken 18.00-19.00. 

Depositummet tilbagebetales på samme måde som det blev betalt. Det er derfor vigtig at du medbringer samme Dankort, som du betalte med. Vi bruger det til at validere at pengene tilbagebetales til samme persion.

Det er os ikke muligt at tilbagebetale på andre kort. 

Scroll til toppen