Hvad er ...

en vurderingsrapport, el-rapport og vvs-rapport

Vurderingsrapport

Hvad er en vurderingsrapport?
En vurderingsrapport er en uvildig oversigt over individuelle forbedringer, hvilket sikrer gennemsigtighed og enkelthed for alle parter.

Når en andelsbolig skal sælges, skal den samlede pris på andelsboligen samt dens forbedringer, fejl, mangler og løsøre beregnes.

Andelskronen fastsættes hvert år i forbindelse med generalforsamlingen og derudover beregnes dine individuelle forbedringer i andelsboligen.

Før vurderingen foretages bør du finde relevante kvitteringer og fakturaer frem og du bør have en opførelse over dit eget tidsforbrug i forbindelse med evt. arbejder du har foretaget.

Principper
Som hovedregel gennemgås din andelsbolig efter følgende principper:

Vurderingen omfatter kun de forbedringer, som oplyses af andelshaveren, og kan dokumenteres i form af regninger, kvitteringer, tidligere opgørelser og vurderinger på evt. fejl og mangler samt løsøre. Ved manglende dokumentation for forbedringer, fastsættes værdien af forbedringerne efter vurderingsmandens skøn og overbevisning. Lejligheden gennemgås rum for rum. Under gennemgang noteres forbedringer, som vil fremgå i den samlede vurderingsrapport.

Alt bliver skrevet ned i vurderingsrapporten, hvorefter der beregnes et tillæg til den ordinære pris på andelsboligen eller et fradrag, såfremt summen af mangler er større end summen af forbedringer.

Skal jeg have nogle papirer klar til vurderingsmanden?

Det er en rigtig god idé, at have kvitteringer for købt materiale til forbedringer samt fakturaer for evt. opgaver, der er lavet af håndværkere. Det er nemmere for vurderingsmanden at beregne værdien af forbedringerne, hvis disse informationer er tilstede.

I din forening skal der bestilles en vurderingsrapport i forbindelse med overdragelser af andelsboliger.

el-rapport

Hvad er en el-rapport?
En el-rapport er en elsagkyndigs faglige vurdering af el-installationens stand. Gennemgangen giver overblik over om dine el-installationer er lovlige og sikre.

Egentlig er det officielle navn for gennemgangen af el-installationer, ELSYN. Denne ordning er oprettet for at give standardiserede vejledninger for gennemgangen. Ofte anvendes der andre betegnelser for elsyn som f.eks. eltjek eller el-rapport - ordene dækker over det samme.

Gennemgangen indeholder som regel b.la.
Kontrol og adskillelse af eltavlen
Kontrol og måling på lavvolt/halogen-belysning
Grundig gennemgang af den synlige del af installationen
Stikprøve-adskillelse af den faste installation

I din forening skal der bestilles en el-rapport i forbindelse med overdragelser af andelsboliger.

VVS-rapport

Hvad er en VVS-rapport?
VVS-rapporten sikrer køber og sælger, så der ikke kommer overraskelser omkring VVS Installationerne.

VVS-firmaet der udfører gennemgangen udarbejder en rapport over installationerne og eventuelle fejl ved disse. Rapporten er giver overblik over om vvs-installationerne er lovlige og fungerer.

Husk at fremfinde faktura for evt. VVS arbejde, da det kun må udføres af autoriseret installatør

I din forening skal der bestilles en vvs-rapport i forbindelse med overdragelser af andelsboliger.
Scroll to Top