Vindues- og altanprojekt (opdateret oktober 2022)

Efter en meget lang ansøgningsproces har foreningen fået byggetilladelse til at skifte vinduer og altaner i foreningen. Projektet blev endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23. juni 2021, og i marts 2022 blev der efter en længere og grundig udbudsproces indgået kontrakt på projektet.

Bestyrelsen vil på denne side forsøge at samle relevant information om projektet, der dog normalt også bliver uddelt i alle postkasser og/eller opsat på opslagstavlerne. Skulle du have spørgsmål til noget af det uddelte materiale eller projektet i øvrigt, så du velkommen til at kontakte bestyrelsen på vores mail eller besøge os en tirsdag i en lige uge mellem 18 og 18.45. Du kan måske også finde svar i vores FAQ.

Du kan endvidere finde information, som vi har modtaget fra Hovedstadens Bygningsentreprise, herunder deres FAQ med praktiske spørgsmål, her.

Hovedstadens Bygningsentreprise har lavet en særlig hjemmeside, hvor de deler nyheder og nyttig viden om projektet. Koden er “HB43993633

Materiale udsendt i 2022:

Tegninger af projektet:

Materiale fra generalforsamlingen 2021:

Scroll to Top